Po dlouholetém provozu přichází čas na výměnu vyzdívky u dávkovacích pecí Westomat. Jako příklad uveďme opravu vyzdívky u 14 pecí u AE-Group, kterou provede StrikoWestofen v roce 2014. Tímto krokem si zákazník zajistí nejnovější technické řešení. Díky rozsáhlým měřením a termografickým snímkům identifikují technici možnosti optimalizace tepelných úniků. Tato opatření povedou k energeticky úspornému provozu pecí – náklady na energie klesají.

Dávkovací pece mají dlouhodobě nejnižší spotřebu energií. Tabulka níže ukazuje spotřeby energií pro jednotlivé velikosti dávkovacích pecí.

Teplota taveniny

Velikost pece

660°C

700°C

740°C

průměr

Westomat ® 450 S

4,9 kWh/h

5,5 kWh/h

6,3 kWh/h

5,6 kWh/h

Westomat ® 650 SL

6,1 kWh/h

6,9 kWh/h

8,0 kWh/h

7,0 kWh/h

Westomat ® 900 SL

7,5 kWh/h

8,7 kWh/h

9,8 kWh/h

8,7 kWh/h

Westomat ® 1200 SL

7,9 kWh/h

9,1 kWh/h

10,4 kWh/h

9,1 kWh/h

Westomat ® 1700 S

8,2 kWh/h

9,5 kWh/h

10,9 kWh/h

9,4 kWh/h

Westomat ® 2300 S/SB

8,9 kWh/h

10,2 kWh/h

11,5 kWh/h

10,2 kWh/h

Westomat ® 3100 S

9,8 kWh/h

11,4 kWh/h

12,9 kWh/h

11,4 kWh/h

 

V porovnání s kelímkovou pecí 650 kg, která má hodinovou spotřebu ca. 15 kW/h při 700°C se roční úspora v energiích promítá rozdílem 70.080 kWh ročně, což při ceně ca. 3 Kč/kWh je zhruba 210.000 Kč.

Žáruvzdorné vyzdívky povrchu pecí významně přispívají k efektivnosti jejich provozu. Každá nově vyrobená pec Westomat disponuje moderními vyzdívkami, přesně konstruovanými pro využití pecí a v plánech úspor je zohledněn i moderní materiál povrchu pece. Z praxe víme, že přestavbou vyzdívky v pecích klesá spotřeba energií v řádu cca 5%.

Změny tepelného vyzařování pecí před- a po- instalaci nové vyzdívky jsou patrné z přiložených termofotografií.

Termografie horší

Obrázek výše: teploty dosahují až k 80°C na exponovaných místech.

Obrázek dole: s novým materiálem je dosaženo rovnoměrnější teploty povrchu, kde exponovaná místa dosahují teploty kolem 50°C.

Termografie lepší