Vývoj firmy Striko Westofen v poslední době atakuje svět tlakového lití s inovacemi pecí WESTOMAT®. Jako nejsilnější zbraň je nyní nasazeno použití funkce přímé korekce dávky. Principielně se jedná o komunikaci licího stroje s dávkovací pecí WESTOMAT® přes rozhraní Profi-BUS. Takto pec dokáže sbírat cenné informace o proběhlých dávkováních a plynule reagovat na případné změny parametrů.

Takto lze dosáhnout přesnosti až ±0,3% dávky z obecně garantované tolerance ±2%.

Pro dosažení nejlepších výsledků jsou naměřené hodnoty z licího stroje selektovány a prochází statickým vyhodnocemín integrovaného software - mozkem celé funkce, který je implementován do dalšího podpůrného panelu.

Hlavním cílem je automatické nastavení běžných korekcí pece, které ale mají fatální vliv na přesnost dávky. Sledování těchto korekcí je obvykle podceňováno a důsledek v podobě kolísání dávky se brzy dostaví.

Od konce loňského roku sledujeme instalované zařízení s fukcí KOREKCE PŘESNOSTI DÁVKOVÁNÍ a na obrázku níže lze odečíst dosažené přesnosti. Skutečné odchylky dávkování jsou v rozsahu 1mm, což je i přesnost rozlišení odměřování pístu.

Data KOREKCE VELIKOSTI DÁVKY

 

 Kalkulace z praxe - snížení neshodných kusů o 1% pomocí funkce KOREKCE PŘESNOSTI DÁVKOVÁNÍ.

 

Produkce: 800 dílů/ den

Cena jednoho neshodného kusu:

15 EUR
Úspora 1% (8ks/den) snížení neshod 2.400 EUR/měsíc (20 pracovních dnů)
Náklady na pořízení ca. 8.150 EUR návratnost 3,39 měsíce.

 

Integrací funkce KOREKCE PŘESNOSTI DÁVKOVÁNÍ do nového systému ProDos 3 se nám v budoucnu podaří ještě více zpřístupnit výhody tohoto systému kontroly vaší pece WESTOMAT®.