Westomat přesvědčil producenta nádobí Neoflam

Snížení nákladů a zvýšení produktivity, toho chtěla dosáhnout společnost Neoflam z Jižní Koreje, proto se rozhodla nakoupit sedm dávkovacích systémů  Westomat od StrikoWestofen - Asie.

Nejen výrazně nižší provozní náklady, ale také jednodušší ovládání a provozování díky novému řízení ProDos 3 přesvědčily výrobce hrnců a pánví. Ve srovnání s dávkováním prostřednictvím pánve se vyznačuje vyšší dostupností a mnohem nižší tvorbou oxidů. To znamená, že se zvyšuje kvalita lití, a zároveň snižuje úsilí na čištění a ztráta kovu. Důležitým argumentem pro Neoflam byla i dostupnost náhradních dílů a servisních služeb StrikoWestofen v místě.

Energetická účinnost a nízké provozní náklady

Rychlost růstu skupiny  StrikoWestofen v Asii poukazuje na rostoucí význam dostupnosti, kvality a dlouhé životnosti slévárenského zařízení a účinného využívání zdrojů v asijské metalurgii.

Při současném růstu prodejů o 50 procent - v předchozím roce ještě více než 100 procent – se stalo prodejní místo v čínském Taicangu preferovaným dodavatelem pro nejúspěšnější slévárny hliníku v lidové republice.

To se rozkřiklo do dalších asijských zemí: Neoflam ze Soulu (Jižní Korea), jeden z největších světových producentů hrnců a pánví, se rozhodl při své expanzi pro dávkovací a tavící pece od StrikoWestofen. Pro rozšíření výrobních možností v Číně, se rozhodl Neoflan vedle tavících pecí StrikoMelter k nákupu celkem sedmi dávkovacích pecí Westomat.

Dlouhodobé investování

"I když měl Neoflam zájem v prvé řadě o systém dávkování pánví, vysoká energetická účinnost a výrazně nižší provozní náklady pecí Westomat ho nakonec přesvědčily," řekl Rainer Erdmann, generální ředitel StrikoWestofen Asie. "Ve skutečnosti nabízí dávkovací pece podstatně vyšší kvalitu taveniny, nízké ztráty kovu a nízkou spotřebu energie."

Kromě toho, slévárny profitují z dlouhé životnosti pecí Westomat a jejich snadného čištění. Dávkovací systém optimalizuje kontinuální procesy, čímž se zajistí konstantní využitelnost zařízení. Investiční náklady firmy Neoflam se budou amortizovat již do dvou let od investice.

Servisní služby On-site

Další argument pro koupi byla pro Neoflam široká škála služeb od StrikoWestofen „v místě“ - školení, technická podpora, opravy a technická obsluha linky a dodávky náhradních dílů. To umožňuje slévárnám bezporuchový provoz zařízení s nejvyšší možnou produktivitou.

"Díky rychlosti a vysoké technické způsobilosti našeho servisního týmu, se můžeme jasně odlišit od konkurence. A originální náhradní díly pro naše výrobky dodáváme, je-li to nutné, většinou z místních zásob, "řekl Rudi Riedel, generální ředitel společnosti StrikoWestofen Group. Ačkoli Neoflam teprve úspěšně přejal sedm nových dávkovacích zařízení do provozu, již tento přední výrobce hrnců a pánví vyjednával se StrikoWestofen o dalším kontraktu na další zařízení StrikoMelter a Westomat.

Testováno a schváleno: Již více než deset let, slévárna Celikel provozuje několik pecí StrikoMelter. Spokojenost se servisními službami a výkonem zařízení – argumenty pro vedení společnosti, díky nimž vybaví svůj nový závod dávkovacími zařízeními Westomat místo systému dávkování pánví.

Westomat dávkovací pece zvyšují efektivitu a produktivitu evropských slévárnách hliníku

Dávkovací pece nebo konvenční systém dávkování pánví? To je otázka, kterou si klade stále více a více sléváren, pokud jde o modernizaci a rozšiřování svých zařízení. Totéž platí o slévárně Celikel z regionu Kocaeli (Turecko) a další velké slévárny v Coventry (UK).

Pro obě společnosti bylo v popředí zájmu zaměření na zvýšení produktivity a kvality odlitků. V této souvislosti si vybrali dávkovací technologie StrikoWestofen z Gummersbachu. Díky vysoké využitelnosti a výrazně nižších odpadů se tato investice vyplatí v prvním roce provozu.

Dosažení efektivity díky uzavřenému systémemu

Westomat dávkovací pece se vyznačují zejména bezpečností procesu, jednoduchostí čištění a kvalitou taveniny.

"Uzavřený systém minimalizuje kolísání teploty a tvorbu oxidů. K tomu odběr taveniny pod hladinou lázně taktéž zabraňuje vzniku oxidů a značně zvyšuje kvalitu taveniny ", upozorňuje Peter Reuther, Evropský manažer prodeje StrikoWestofen, na výhody systému.

"Výsledkem je mnohem vyšší produktivita ve srovnání s konvenčními dávkovacími systémy. Nedávné empirické studie významného zákazníka ve Velké Británii ukazují, že není neobvyklá produkce 15-20 odlitků navíc v průběhu 24-hodinové směny. Každoročně se bavíme o dodatečné produktivitě ve výši 20.000 eur při využití dávkovacích pecí. To odpovídá zvýšení produktivity přibližně 1,5 procenta. "

Tento britský automobilový dodavatel využívá celkem 14 ks dávkovacích zařízení StrikoWestofen různých velikostí. Dalších dvanáct dávkovacích pecí určených pro nové výrobní zařízení je v jednání.

StrikoWestofen je světovým výrobcem technologií tepelného zpracování kovů - slévárenského průmyslu a dodává energeticky účinná řešení pro lití, gravitační lití, lití do písku, lití nízkého tlaku a kontinuálního lití.

1950 - Založení Westofen GmbH
1967 - Založení W. Strikfeldt & Koch GmbH
1998 - Vznik StrikoWestofen GmbH díky fúzi Westofen GmbH, Mainz-Kastel a W. Strikfeldt & Koch GmbH, Wiehl, dceřinou spol. StrikoPolska a Striko U.K. Ltd.