Tavení objemného a tenkostěnného vratného materiálu: Před touto výzvou stojí čím dál častěji slévárny hliníku, díky rostoucímu trendu směřujícímu k využívání lehkých konstrukcí v automobilovém průmyslu. Z tohoto důvodu odborníci ve StrikoWestofen (Gummersbach) nyní vyvinuli "StrikoMelter BigStruc". Toto tavící zařízení je koncipováno tak, aby pracovalo nanejvýš efektivně i při zpracování extrémně tenkostěnné vratného materiálu. Díky speciální konstrukci šachty mohou být bez problémů přijímány i vraty o rozměru  2,5 metru čtverečních. Další vývoj na "BigStruc" zaručuje velmi nízké ztráty pro každou geometrii vsázky a vysokou míru využití tepla, a to i při nízké objemové hmotnosti v šachtě.

Vysokoteplotní víko šachty a nové snímání stavu naplnění šachty optimalizují úspory energií

Pro dosažení vysoké energetické účinnosti i při nízké objemové hmotnosti a neúplném zaplnění šachty, nasazuje StrikoWestofen své nové vysokoteplotní kryty šachty nyní i pro běžný tavící provoz. V praxi to již bylo prokázáno u mnoha pecí StrikoMelter při zrychleném vytavení šachty před čištěním pece. Kryt uzavře po zavezení šachtu a zajistí, že teplo je využito optimálně pro předehřev - bez ohledu na zaplnění šachty. Probíhá tak současně předehřev i tavení zavezeného materiálu při uzavřené šachtě. Aby šachta byla přes to optimálně zaplněna, integrovalo StrikoWestofen nové 3-dimenzionální laserové snímače. Tyto kontrolují průběžně stav zaplnění šachty: a to jak při uzavřeném krytu, tak i během zavážení, aby se zajistilo automatické zavírání vysokoteplotního krytu šachty.