Byla prezentována následující témata:

Novinky v tlakovém lití
Inteligentní povlaky VANADU

Illichmann Castalloy s.r.o.,

Dr.-Ing. Marko Grzinčič

Analýza příčin únavových lomů odlitků z podeutektických Al  slitin

Větší a rychlejší – ostřih strukturních dílů

KOVOLIS HEDVIKOV a.s.,

Ing. Vlastimil Bryksí

Rheocasting v praxi
Kontrolní zařízení, montážní linky a jiná příslušenství tlakových sléváren
Trendy v použití numerické simulace pro technologii vysokotlakého lití