Modernizace existujících tavících pecí se vyplácí velmi rychle. Slévárna a výrobce autodílů ČZ a.s. měla nedávno sama příležitost si to vyzkoušet. V kooperaci s experty ze StrikoWestofen, zaměřujícími se na tavící a udržovací pece a tepelné zpracování. Renomovaná firma realizovala kompletní projekt pro modernizaci. Šachtová tavící pec StrikoMelter z roku 1998 byla uvedena do původního technického stavu. Výsledky z hlediska spotřeby energie (-20%) a tavící výkon (+40%) předčily mnohokrát očekávání zákazníka a investice se splatí již v prvním roce provozu pece.

Dokonce i po 17 letech používání považuje slévárna ČZ a.s. ze Strakonic StrikoMelter stále za spolehlivého partnera. Na základě toho, nebylo důvodu k výměně pecního zařízení, ale stačila jeho modernizace. Firma spoléhala na know-how německého výrobce StrikoWestofen. Hlavním cílem projektu bylo zvýšení výkonu a úspory energií tak, aby se podstatně snížili vstupní náklady.

Zásadním bodem zde bylo samotné „srdce“ pece. Vyzdívka v závislosti na provozních požadavcích a opotřebení nevyhnutelně potřebovala přezdít. Správný tvar a struktura vyzdívky je rozhodujícím faktorem pro energetickou efektivnost jakékoliv tavící pece. To je důvodem, proč se StrikoWestofen zaměřuje zejména na geometrii jednotlivých stěn a použité materiály. Nová vyzdívka pece v ČZ a.s. byla provedena podle nejnovějších technických poznatků a umožnila tak, dosáhnout výrazných úspor energií při zvýšení výkonu pece. Tím se vyzdění novou vyzdívkou zaplatí v krátkém čase.

Možnost zapůjčení tavících kapacit

Aby bylo zajištěno, že zákazníci nebudou mít žádné prostoje během modernizace, StrikoWestofen nabízí speciální služby: v závislosti na požadavcích je možné pronajmout kapacity na tavení. Nicméně v případě ČZ a.s. byla naplánovaná odstávka pece a proto nebylo nutno využít tuto možnost. Během modernizace se zákazník rozhodl pec vybavit laserem pro kontrolu zaplnění šachty. To umožňuje optimalizovat zavážecí cyklus tak, že šachta je vždy správně zaplněná. Tímto integrovaný systém ETAMax může plně aplikovat svoji funkci využití odvodového tepla. Prostřednictvím inteligentního využití odvodového tepla v šachtě se podstatně sníží spotřeba paliva a propaly kovu, oproti srovnatelným technologiím, které se nacházejí na trhu. Zároveň bylo nainstalováno nové zavážení, které kromě zvýšení provozní spolehlivosti, významně přispívá k efektivitě a výkonnosti celého systému.

Jenom 52 m3 plynu na tunu hliníku

Cílem bylo snížení spotřeby energie do 670 kWh/t. Skutečný výsledek předčil očekávání. Po modernizaci byla změřena spotřeba energie pouze 520 kWh/t, to je cca 52 m3 zemního plynu na tunu roztaveného hliníku. Rovněž bylo možné zvýšit tavící výkon o 40% - z jedné tuny za hodinu na zhruba 1,4 tuny. „Nemysleli jsme si, že by to bylo možné, ale také díky hladkému průběhu oprav, jsme neměli dlouhé prostoje a mohli pec zapojit do provozu již po krátké době,“ říká Petr Havelec, vedoucí metalurgie v ČZ a.s.. Nyní modernizovaná pec odpovídá svými výkony téměř parametrům nové pece.

Nadšení pokračovalo, takže zákazník konzultuje se StrikoWestofen úpravu druhé pece, aby splňovala nejnovější normy, což velmi těší Holgera Stephana, manažera servisu a náhradních dílů StrikoWestofen: „Jsme rádi, že čím dál více sléváren hliníku si uvědomuje, že investice do stávajících prověřených a testovaných systémů mohou být užitečné, pokud jsou provedené ve spolupráci s námi jako OEM, jsme pak schopni pece vybavit naším nejnovějším vybavením. Tím dosahujeme enormní zvýšení výkonu a účinnosti.„

Pec StrikoWestofen ve firmě ČZ a.s.

Opravená vyzdívka