Logo FucoHeg

Do portfólia strojírenské firmy FUCO-HEG patří výroba strojů a speciálních zařízení pro různá průmyslová odvětví. FUCO-HEG nabízí kompletní inženýring, strojní i elektroinstalační výrobu pod jednou střechou. Různorodost zaměření se odráží v produktech pro keramický průmysl, těžké strojírenství - slévárenství, čištění dílů a čističky odpadních vod.

Katalog firmy FUCO-HEG pro slévárny neželezných kovů ke stažení zde

Odplyňovací stanice

MBS 1000-6000 

MBS3000

Předehřev pánví

elektrický i plynový

Přčedehřev pánví

Filtrboxy

Filtrbox

 Podavače plněného

profilu

M1000-A

 Čističky povrchů

 Čistička povrchů