Každá slévárna, která se zabývá tlakovým litím, se musí nutně potýkat s problémy, které s tímto souvisejí: lunkry, porozita, nalepeniny, tepelné a mechanické zatěžování jader. Následky tohoto jsou rozmanité. Dochází k přerušování výroby. ro mnohé problémy již existují výborná řešení. Velká jádra nebo celé formy je možné chladit velmi dobře. Ale pro extrémně tenká jádra s vnějším průměrem menším než 10 mm byly pokusy příliš nákladné, nebo ještě nebyly natolik uspokojivé.
Firma lethiguel umožňuje úspěšnou termoregulaci i u obzvláště tenkých jader, a to až do jejich vnějšího průměru 4 mm, kdy se takto do značné míry odstraní průvodní negativní vlivy. Princip této technologie tkví ve vodou chlazeném jádře:
Do jádra, jež má být chlazeno, se navrtá otvor. Do tohoto otvoru se – jako jehla injekční stříkačky – zavede tzv. jet-cooler, jímž se po dobu několika málo sekund přivádí pod velkým tlakem chladicí voda.

Dalším nabízeným produktem od firmy lethiguel je elektrický ohřívací systém pomocí topných tyčí speciálně navržený pro udržení nataveného hliníku. 

Jet cooler 

Topná tyč

Jádro a injektor

Odstranění vnitřních

vad

Odstraně nalepování

slitiny na jádra