Školení

  • Metalurgie 
  • Základní školení obsluha TLS 
  • Ošetřování forem v tlakovém lití 
  • Práce s kelímky 
  • Technologie chlazení jader 
  • Technologie postřiku forem 
  • Práce se šachtovou pecí
  • Údržba šachtové pece 
  • Údržba a obsluha Westomat® 
  • Saveway – Bezpečnostní systémy indukčních pecí

Servis

Zajišťujeme servis všech zastoupených dodavatelů.