Měření plynatosti jádrových směsí COGAS® Al/Fe

COGAS Al

Zařízení COGAS® umožňují technickou simulaci průběhu odlévání při které je testované jádro úplně obklopeno taveninou. Při ohřevu je plyn vzniklý rozpadem pojivového systému zachycen měřící trubičkou, která v čase určuje vznikající množství plynu v souvislosti s průběhem rozpadu. Při tom je současně přes chladící zachytávač oddělován veškerý kondenzát, který je následně zvážen a analyzován. Tímto způsobem lze určovat vlivy množství pojiva, druhu pojiva, typu pojiva, kvality směsi, vstřelovacích parametrů nebo podmínek skladování.

  • písková jádra lze měřit v reálných podmínkách

  • standardní zkouška pro porovnání pojiv

  • kousky z reálných jader pro kontrolu procesu

  • měření rozpouštění plynu v jádrech v čase

  • všechen kondenzát lze následně zvážit a analyzovat

  • varianta pro slitiny hliníku a varianta pro slitiny železa

Technické údaje COGAS® Al:

Rozměry:
D 110 x Š 65 x V 82 cm

Hmotnost: ~ 60 kg

Velikost vzorku:
cca. 23 x 23 x 30 mm

Měřitelné množství plynu
Max. 120ml reprodukovatelnost měření < 1%

Hmotnosti kondenzátu v 1/100 g
Reprodukovatelnost měření < 3%

Teplota kovu Al max 800 °C
Statistické vyhodnocení, export dat,
porovnání velikosti jader

Okolní podmínky
Teplota: 0-50°C
Vlhkost: 80% při 20°C

Přípojka stlačeného vzduchu
- max tlak vzduchu 16 bar
- nezaolejovaný suchý vzduch

Síťový přívod
230 VAC / 50 Hz, 10,2 A
Jištění: 16A pro topný okruh,
2A pro řízení

Technické údaje COGAS® Fe:

Rozměry:
D 160 x Š 80 x V 160 cm

Hmotnost :
~ 180 kg

Velikost vzorku:
ca. 23 x 23 x 30 mm

Měřitelné množství plynu
Max. 750ml reprodukovatelnost měření < 1%
Hmotnosti kondenzátu v 1/100 g
Reprodukovatelnost měření < 5%

Teplota kovu Fe max 1400°C
Statistické vyhodnocení, export dat, porovnání
velikosti jader / hmotnosti

Okolní podmínky:
Teplota: 0-50°C
Vlhkost: 80% při 20°C

Přípojka stlačeného vzduchu
- max tlak vzduchu 16 bar
- nezaolejovaný suchý vzduch

Síťový přívod:
400 VAC / 50 Hz, 32 A
Jištění: 3x32A