Revoluce v tlakovém lití: 10 let separačních prostředků HERA™

Před 10 lety uvedla společnost Chem-Trend® na trh inovativní separační prostředky pro formy HERA™ – High Efficiency Release Agents – pro aplikaci v mikrodávkách pro technologii tlakového lití. I dnes tyto separační prostředky mimořádně efektivně pomáhají průmyslu tlakového lití zvládnout nejen vysoký konkurenční tlak, ale i tlak na snižování nákladů a rovněž omezit ekologickou stopu. Při jubileu je čas bilancovat – a veletrh EUROGUSS k tomu poskytuje ideální příležitost.

Po 10 letech používání je jasné jedno: Separační prostředky HERA™ od firmy Chem-Trend® zaručují při tlakovém lití vynikající výsledky. Díky aplikaci v mikrodávkách lze separační prostředek nanášet přesně tam, kde je ho zapotřebí pro vydělení z formy. Díky tomu lze vyrábět díly s vysokou efektivitou. Používání prostředků HERA™ má rovněž velmi příznivý vliv na prodloužení životnosti nástrojů, díky čemuž se snižují vysoké investiční náklady na nové nástroje. K tomu přistupují i výhody v podobě výrazných úspor zdrojů a snížení množství odpadu. Tím se průmyslu tlakového lití dostává podpory při dosahování cílů v oblasti optimalizace nákladů a udržitelnosti.

Vysloveně vysoký potenciál úspor při použití prostředků HERA™ se projevuje v praxi: U jednoho ze zákazníků firmy Chem-Trend® z automobilového průmyslu se podařilo díky použití přípravků HERA™ zkrátit dobu výrobního cyklu o 10,5 %, čímž se výrazně zvýšila produktivita. Kromě toho se díky použití přípravků HERA™ podařilo odběrateli dosáhnout celkové optimalizace výrobního procesu se zkrácením odstávek strojů a efektivní, technologicky bezpečné a konzistentní aplikace nástřikem. Dále se podařilo výrazně snížit jak spotřebu stlačeného vzduchu, tak také spotřebu vody na ředění a množství odpadní vody – to se nyní blíží nule.

Další informace o přípravcích HERA™ získají zájemci na veletrhu EUROGUSS na stánku firmy Chem-Trend® v hale 7A / 7A-110.

https://cz.chemtrend.com/separacni-prostredky-hera-pro-aplikaci-v-mikrodavkach-umoznuje-zdokonalit-proces-tlakoveho-liti/