Seminář vysokotlakého lití v Popradě 2023

Ve dnech 14. a 15. listopadu 2023 proběhl v Popradě v hotelu SATEL Seminář vysokotlakého lití, který zorganizovaly společnosti Chem-Trend® GmbH & ŠEBESTA-služby slévárnám s.r.o.

Více než 50 účastníků ze Slovenské i České republiky si během těchto dvou dnů mohlo vyslechnout a zhlédnout prezentace celkem 11 přednášejících nejen z pořadatelských organizací, ale i z vysokých škol, samotných sléváren a ze zahraničních firem:

 • prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.: Trendy v hliníkových materiáloch pre tlakové liatie (Žilinská univerzita v Žiline);
 • Mgr. Milan Karlíček: Možnosti postřiku forem ve vysokotlakém lití (Chem-Trend® GmbH);
 • Branislav Serbin: Chem-Trend® – inovácie a trvalá udržateľnosť (Chem-Trend® GmbH);
 • Josef Pospíšil: Pulzní postřik s mazivy Chem-Trend® (ŠEBESTA-služby slévárnám s.r.o., Brno);
 • Ing. Ladislav Jankovčin: Vplyv typu deliaceho prostriedku na životnosť foriem vysokotlakého odlievania (konvenčný / mikropostrek s prípravkom Hera® / minimal), (Technická univerzita v Košiciach; Handtmann Slovakia s.r.o.);
 • Jeni Munagamage: Pokročilá robotická řešení apretace ve slévárnách hliníku (Trebi Srl, Itálie);
 • Ing. Bc. Barbora Bryksí Stunová, Ph.D.: Jak přistupovat k návrhu dutiny formy pro tlakové lití (ČVUT v Praze);
 • Christian Enke: Odvzdušňování forem: technologie, návrh a sledování vakuových procesů (InterGuss Gießereiprodukte GmbH, Německo);
 • Ing. František Brůža: Písty Copromec a vysoce efektivní maziva Chem-Trend® (ŠEBESTA-služby slévárnám s.r.o., Brno);
 • Ing. Marek Matejka, PhD.: Vplyv zmeny rýchlosti piestu na vnútornú homogenitu vysokotlakových odliatkov (Žilinská univerzita v Žiline);
 • Dr. Luca Rossi: Hydraulické kapaliny HFE (Chem-Trend® GmbH, Itálie).

Pevně věříme, že pro zúčastněné se jednalo o akci přínosnou jak z pohledu získání aktuálních informací z oblasti vysokotlakého lití, tak navázání nových nebo utužení stávajících kontaktů během neformálního společenského večera.

Všem přednášejícím i posluchačům děkujeme za jejich účast a těšíme se na viděnou na pokračování tohoto semináře 8.–9. října v konresovém centru Tři Věžičky ve Stříteži u Jihlavy a 16.–17. října 2024 v hotelu Satel v Popradě.