Tavení
Kontrola kvality taveniny MK-Industrievertretungen
Při odlévání kvalitních výrobků vždy sledujeme nejdůležitější kvalitativní parametry taveniny
Kontrola kvality taveniny MK-Industrievertretungen
Kontrola kvality taveniny MK-Industrievertretungen

Každá moderní slévárna potřebuje kontinuální řízení a kontrolu kvality taveniny připravené k odlévání.

Benefity
stabilita
stabilita
user friendly
user friendly
zvýšení reprodukovatelnosti výroby
reprodukovatelnost výroby
zvýšení kvality taveniny
kvalita taveniny
ČR/SR servis
servis
ČR + SR – technická podpora
technická podpora

Kontrola kvality taveniny MK-Industrievertretungen

Index hustoty – vakuová komora

Index hustoty je nejzákladnější parametr taveniny spojený s množstvím vměstků a vodíku rozpuštěného v tavenině. S indexem hustoty tak můžeme předpovědět pórovitost budoucího odlitku.
 • základní metoda ke stanovení čistoty taveniny
 • předpovídá metalurgickou kvalitu odlitku
 • stacionární jednotka BASIC
 • stacionární jednotka PLUS
 • mobilní jednotka ALSP

Index hustoty – vakuová komora

Kontrola kvality taveniny MK-Industrievertretungen

Váhy pro stanovení indexu hustoty

Speciálně koncipované váhy ke stanovení indexu hustoty metodou dvojího vážení

 • přesnost vážení 0,01 g
 • automatické vyhodnocení indexu hustoty  
 • metoda dvojího vážení  
 • slévárenské provedení
 • certifikované zařízení

Váhy pro stanovení indexu hustoty

Kontrola kvality taveniny MK-Industrievertretungen

Dross test

Testy ke stanovení obsahu vměstků v tavenině. Zkouška je pouze kvalitativní, výsledek zkoušky nelze vyjádřit číselně.
 • výsledek zkoušky v 10 min
 • kvalitativní zkouška taveniny
 • pro kvalitativně náročné odlitky
 • viditelně ukáže nečistoty  
 • absolutní tlak nižší než 1 mbar

Dross test

Kontrola kvality taveniny MK-Industrievertretungen

Straube–Pfeifferův test

Podobně jako dross test slouží Straube–Pfeifferův test ke stanovení obsahu vměstků v tavenině. Konečný vzorek je potřeba rozříznout, přičemž výsledek zkoušky sledujeme na ploše řezu.
 • vzorek je potřeba rozříznout
 • časově náročnější než dross test
 • pouhým zrakem vidíme nečistoty a pórovitost
 • pracuje při absolutním tlaku 30–50 mbarů
Straube–Pfeifferův test

Kontrola kvality taveniny MK-Industrievertretungen

Termická analýza hliníkových slitin

Nejrychlejší a nejpřesnější metoda k vyhodnocení míry naočkování a namodifikování taveniny. S tímto nástrojem můžeme před samotným odléváním u každého odlitku předpovědět velikost dendritů a míru zjemnění eutektika.
 • výsledek je známý do 5 minut
 • výsledkem je stupeň modifikace a míra očkování taveniny
 • přesnější a rychlejší než spektrální analýza
 • přesně předpovídá vnitřní kvalitu odlitku  
 • předpovídá mechanické vlastnosti odlitku

Termická analýza hliníkových slitin

Kontrola kvality taveniny MK-Industrievertretungen

COGAS – měření objemu plynů ve formovacích a jádrových směsích

Při zahřátí pískových směsí, které jsou po odlití v kontaktu s libovolnou taveninou, se uvolňují plyny, které mohou znehodnotit kvalitu odlitku.
 • pro jádrové směsi ve slévárnách hliníkových slitin
 • stanovuje objem uvolněných plynů z jádrové směsi
 • předpovídá pórovitost odlitku vlivem jádrové směsi
 • využití pro stanovení optimální přípravy jádrové směsi
 • využití pro průběžnou kontrolu přípravy jádrové směsi

COGAS – měření objemu plynů ve formovacích a jádrových směsích
Výběr vhodného produktu konzultujte s našimi specialisty v oboru
Ing. Jiří Koplík
jednatel, vedoucí obchodního oddělení
+420 737 241 210koplik@sebestasro.cz
Ing. Jaroslav Turčan
obchodní manažer pro SR, specialista technologie nízkotlakého a gravitačního lití
+421 948 143 376turcan@sebestasro.cz
Partneři
MK Industrievertretungen