Tavení
Metalurgie neželezných kovů SCHÄFER Metallurgie
Správnou přípravou slitin neželezných kovů směřujeme ke špičkové kvalitě odlitku
Metalurgie neželezných kovů SCHÄFER Metallurgie
Metalurgie neželezných kovů SCHÄFER Metallurgie

Společnost se stoletou tradicí ve slévárenství s vlastním špičkovým vývojem zaměřeným na zákaznicky specifikované produkty šité na míru slévárnám neželezných kovů.

Benefity
stabilita/spolehlivost
stabilita/spolehlivost
zvyšuje kvalitu odlitku
kvalita odlitku
snižuje dávkování
dávkování
ekologie
ekologie
ČR + SR – sklad materiálu
sklad materiálu
ČR + SR – technická podpora
technická podpora

Metalurgie neželezných kovů SCHÄFER Metallurgie

Rafinace a tvorba suchých stěrů

Odstranění vměstků a rozpuštěných plynů z objemu taveniny při současném vytváření suchých stěrů chudých na kovový hliník
 • ve formě solí, vloček nebo granulátu
 • nízké povrchové napětí s oxidy
 • vysoké povrchové napětí s taveninou
 • hloubkové čistění taveniny
 • částečné odplynění taveniny
 • vytváří suché stěry chudé na kov

Rafinace a tvorba suchých stěrů

Metalurgie neželezných kovů SCHÄFER Metallurgie

Odplynění

K odstranění rozpuštěných plynů z objemu taveniny můžeme použít nejrůznější technologie
 • vysoká účinnost
 • krátký reakční čas
 • tablety pro odplynění
 • odplynění rafinačními solemi  
 • odplynění s rotorem se změnou otáčení Fuco-Heg

Odplynění

Metalurgie neželezných kovů SCHÄFER Metallurgie

Modifikace sodíkovými tabletami

Modifikací ovlivňujeme způsob krystalizaci eutektika. Můžeme tak ovlivňovat tvorbu staženin nebo mechanické vlastnosti odlitku.
 • vhodné pro silnostěnné odlitky
 • tablety s rychlým reakčním časem  
 • nízké dávkování
 • vysoká reprodukovatelnost aplikace
 • bez zvýšení naplynění taveniny 
 • vysoký nárůst obsahu sodíku v tavenině

Modifikace sodíkovými tabletami

Metalurgie neželezných kovů SCHÄFER Metallurgie

Očkování podeutektických slitin

Zjemnění primární fáze u podeutektických hliníkových slitin zvyšuje mechanické vlastnosti a zjemňuje velikost i vliv vnitřních vad odlitků
 • očkování primárních zrn hliníku
 • nejúčinnější očkovací přípravek  
 • vnášení primárních zárodků do taveniny
 • zárodky vznikají až reakcí solí v tavenině
 • vysoká účinnost  

Očkování podeutektických slitin

Metalurgie neželezných kovů SCHÄFER Metallurgie

Očkování nadeutektických slitin

Očkování nadeutektických slitin hliníku vede ke zjemnění primárně vylučovaného křemíku
 • minimální dávkování
 • vysoká účinnost
 • vysoká čistota vstupních surovin
 • reprodukovatelné výsledky
 • ve formě drátu

Očkování nadeutektických slitin

Metalurgie neželezných kovů SCHÄFER Metallurgie

Naplynění taveniny

Řízené naplynění taveniny eliminuje tvorbu staženin. Probat Fluss Mikro 100 vytváří mikropórovitost, Begasser zajišťuje vyšší naplynění taveniny. Dosahuje se vyšší těsnosti odlitku a eliminují se povrchové propadliny.
 • ve formě tyčí
 • naplyňovací tablety  
 • naplyňovací sůl
 • vkládání zárodků k jemnému rozptýlení pórovitosti
 • účinný boj se staženinami v odlitcích
 • odstranění netěsnosti odlitku

Naplynění taveniny
Výběr vhodného produktu konzultujte s našimi specialisty v oboru
Ing. Jiří Koplík
jednatel, vedoucí obchodního oddělení
+420 737 241 210koplik@sebestasro.cz
Ing. Jaroslav Turčan
obchodní manažer pro SR, specialista technologie nízkotlakého a gravitačního lití
+421 948 143 376turcan@sebestasro.cz
Radka Nečasová
prokuristka, vedoucí kanceláře, referentka pro spotřební materiály a logistiku, fakturace
+420 737 241 523 +420 545 213 699info@sebestasro.cz
Partneři
Schäfer