Tlakové lití
Školení technologie
Právě v technologii se skrývá přidaná hodnota
Školení technologie
Školení technologie

Znalost technologií je nejdůležitější znalostí ke kvalitní výrobě s vysokou produktivitou s opravdovou přidanou hodnotou.

Benefity
stabilita/spolehlivost
stabilita/spolehlivost
zvýšení produktivity
produktivita
user friendly
user friendly
efektivita/optimalizace
efektivita/optimalizace
ČR + SR – technická podpora
technická podpora
ČR a SR – inovace
inovace

Školení technologie

Školení metalurgie a příprava kovu

U kovu vše začíná. Dobrý odlitek získáme jen a pouze z kvalitní taveniny.
 • doprovodné prvky v siluminech a jejich vliv na vlastnosti
 • pórovitost odlitků a staženiny
 • vznik oxidů a jejich vliv na kvalitu odlitku
 • rozpustnost vodíku v tavenině a vznik bublin
 • rafinace, modifikace, očkování
 • vznik korundů a jejich odstraňování
 • kontrola kvality taveniny

Školení metalurgie a příprava kovu

Zásady práce s tavicími kelímky

 • manipulace a skladování  
 • kontrola před založením kelímku, zakládání kelímků  
 • instalace kelímku, uvedení do provozu, provoz kelímků  
 • pravidla vsázení materiálu, pravidla pro čištění kelímku
 • výroba kelímků, druhy kelímků a vhodnost použití
 • praktická část

Zásady práce s tavicími kelímky

Školení technologie

Školení technologie gravitačního a nízkotlakého lití

Znalost technologií je nejdůležitější znalostí ke kvalitní výrobě s vysokou produktivitou s opravdovou přidanou hodnotou.
 • základy konstrukce kokil  
 • příprava před odléváním – metalurgie
 • příprava kokily, její chlazení a ohřev
 • nastavení parametrů odlévání  
 • příčiny a odstraňování vad odlitků
 • možnosti zefektivnění procesu odlévání  
Školení technologie gravitačního a nízkotlakého lití

Školení technologie

Školení technologie tlakového lití

Znalost technologií je nejdůležitější znalostí ke kvalitní výrobě s vysokou produktivitou s opravdovou přidanou hodnotou.
 • nastavení technologických parametrů na TLS
 • základy konstrukce forem
 • lisování – průběh plnění formy
 • tepelný režim formy
 • základy ošetřování forem
 • rozjezd forem a vzorkování
 • vznik a odstraňování vad odlitků
 • praktická část
Školení technologie tlakového lití

Ošetřování forem v tlakovém lití detailně

 • teoretické základy ošetření forem
 • možnosti optimalizace procesu
 • jednotlivé parametry postřiku a jejich vliv na výsledek
 • čištění postřikových hlav
 • technologie minimálního postřiku a mikropostřiku forem
 • vady spojené s ošetřováním forem

Ošetřování forem v tlakovém lití detailně

Jet cooling detailně

 • princip, účel a funkce jet coolingu
 • popis a požadavky na zařízení
 • možnosti zapojení stroje
 • cíle jet coolingu
 • příklady využití z praxe
 • ověření znalostí

 Jet cooling detailně
Výběr vhodného produktu konzultujte s našimi specialisty v oboru
Josef Pospíšil
specialista technologie tlakového lití
+420 737 241 560pospisil@sebestasro.cz
Partneři