Gravitační a nízkotlaké lití
Školení technologie gravitačního a nízkotlakého lití 
Naši zkušení technologové předávají své znalosti vašim pracovníkům
Školení technologie gravitačního a nízkotlakého lití
Školení technologie gravitačního a nízkotlakého lití

Výběr vhodného produktu konzultujte s našimi specialisty v oboru

Benefity
optimální příprava kovu pro danou výrobu
optimální příprava kovu pro danou výrobu
optimalizace vtokování
optimalizace vtokování
podpora při rozjezdu projektů
podpora při rozjezdu projektů
optimalizace technologických postupů
optimalizace technologických postupů

Školení technologie

Školení metalurgie a příprava kovu

U kovu vše začíná. Dobrý odlitek získáme jen a pouze z kvalitní taveniny.
 • doprovodné prvky v siluminech a jejich vliv na vlastnosti
 • pórovitost odlitků a staženiny
 • vznik oxidů a jejich vliv na kvalitu odlitku
 • rozpustnost vodíku v tavenině a vznik bublin
 • rafinace, modifikace, očkování
 • vznik korundů a jejich odstraňování
 • kontrola kvality taveniny

Školení metalurgie a příprava kovu

Zásady práce s tavicími kelímky

 • manipulace a skladování  
 • kontrola před založením kelímku, zakládání kelímků  
 • instalace kelímku, uvedení do provozu, provoz kelímků  
 • pravidla vsázení materiálu, pravidla pro čištění kelímku
 • výroba kelímků, druhy kelímků a vhodnost použití
 • praktická část

Zásady práce s tavicími kelímky

Školení technologie

Školení technologie gravitačního a nízkotlakého lití

Znalost technologií je nejdůležitější znalostí ke kvalitní výrobě s vysokou produktivitou s opravdovou přidanou hodnotou.
 • základy konstrukce kokil  
 • příprava před odléváním – metalurgie
 • příprava kokily, její chlazení a ohřev
 • nastavení parametrů odlévání  
 • příčiny a odstraňování vad odlitků
 • možnosti zefektivnění procesu odlévání  
Školení technologie gravitačního a nízkotlakého lití

Jet cooling detailně

 • princip, účel a funkce jet coolingu
 • popis a požadavky na zařízení
 • možnosti zapojení stroje
 • cíle jet coolingu
 • příklady využití z praxe
 • ověření znalostí

 Jet cooling detailně
Výběr vhodného produktu konzultujte s našimi specialisty v oboru
Ing. Jaroslav Turčan
obchodní manažer pro SR, specialista technologie nízkotlakého a gravitačního lití
+421 948 143 376turcan@sebestasro.cz
Partneři