Inovace
Výrobní zařízení
Aplikujeme zkušenosti. Hledáme nové cesty
Výrobní zařízení
Výrobní zařízení

Každé zlepšení je spojeno s hledáním, každá inovace s úsilím, každá úspora s inovací

Benefity
stabilita/spolehlivost
stabilita/spolehlivost
snížení nákladů
náklady
zvýšení produktivity
produktivita
kvalita
kvalita
snižuje spotřebu energie
spotřeba energie
snížení množství odpadů
množství odpadů

Separátory a provozní kapaliny Chem-Trend®

Těžko zápalné hydraulické oleje

Těžko zápalný hydraulický olej certifikovaný pro slévárny výrazně zvyšuje životnost hydraulických komponent všech slévárenských zařízení.
 • certifikováno pro slévárny
 • výborné mazací schopnosti
 • výrazné zvýšení životnosti hydraulických komponent
 • použití za vyšších provozních teplot
 • nehořlavé při běžném použití ve slévárně

Těžko zápalné hydraulické oleje

Postřik forem technologie AED

Ošetřovací manipulátory DAG 1200 GANTRY

Pro obrovské licí stroje s obrovskými, rozměrnými odlitky nejsou standardní řešení dostatečná.
 • 3osý lineární systém s nosností do 150 kg
 • Integrovaný 5osý vyjímající manipulační systém KUKA
 • postřikový software integrovaný v KUKA KRC 2/4
 • integrace postřiku a vyjímání odlitku v jednom systému
 • robustní systém se snadnou údržbou
 • obzvláště pro nadměrné licí stroje

Ošetřovací manipulátory DAG 1200 GANTRY

Postřik forem technologie AED

Postřikové trysky DELTASPEED pro mikropostřik

Jedinečná konstrukce s elektronickým řízením trysek. Pro minimální postřik nebo mikropostřik.
 • flexibilní programování objemu separátoru
 • každá tryska je snadno programovatelná a řízena samostatně  
 • opce: monitorování každé trysky
 • jedna postřiková hlava pro více projektů
 • vhodné pro koncentráty a separátory na vodní bázi
 • jedinečná stabilita procesu nanášení separátoru formy

Postřikové trysky DELTASPEED pro mikropostřik

Postřik forem v tlakovém lití Wollin

Ošetřovací manipulátor ESM (Efficient Spray Machine)

Vývoj v posledních letech přinesl ošetřovací manipulátor ESM společně s novým ovládacím panelem PC3 s kompletní integrací Průmyslu 4.0.
 • pro licí stroje do 6200 t
 • Integrace Průmyslu 4.0
 • nové ovládání PC3
 • mechanicky vychází z osvědčené řady PSM
 • mikropostřik v základním provedení
 • uživatelsky příjemné programování

Ošetřovací manipulátor ESM (Efficient Spray Machine)

Postřik forem v tlakovém lití Wollin

Speciály se 3 osami a teleskopy

Netradiční požadavky vyžadují netradiční, vysoce profesionální řešení. Pro velké licí stroje, nadměrné odlitky nebo extrémně krátké výrobní cykly.
 • pro licí stroje do 10 000 t
 • teleskopy a varianty pracující ve 3 osách
 • více manipulátorů na jeden licí stroj
 • lineární postřik i vyjímání odlitků
 • výkyv postřikové hlavy
 • pro největší odlitky

Speciály se 3 osami a teleskopy

Vnitřní chlazení jader jet cooling od Lethiguel

Pracovní jednotka SpotCool Clasic, Evolution a Performance

K ovládání chlazení jader technologií jet cooling potřebujeme řízený zdroj demineralizované chladicí vody pod vysokým tlakem.
 • 4–8 chladicích uzavřených okruhů
 • volné, uživatelsky příjemné programovaní  
 • možnost chlazení 1–64 jader  
 • komunikace se strojem a kamerami DTC
 • průběžná kontrola mineralizace vody
 • kontrola těsnosti systému po každém cyklu
 • Jet Cooling technologie
Pracovní jednotka SpotCool Clasic, Evolution a Performance

Vnitřní chlazení jader jet cooling od Lethiguel

Monitorování průtoku vody každého jádra FlowMaster

K přesnému řízení chlazení jader a následné krystalizace odlitku potřebujeme také zpětnou kontrolu průtoku chladicí kapaliny jednotlivými jádry.
 • přesné průtokoměry pro každé jádro
 • digitalizace výstupu se zpětnou kontrolou
 • kontrola postupného ucpávání chlazení jader  
 • zastavení licího stroje při nebezpečí vyšší zmetkovitosti
 • použitelné pro další aplikace, např. standardní chlazení

Monitorování průtoku vody každého jádra FlowMaster 

Hydraulické ostřihovací lisy Tecnopres

Ostřihovací lisy s výsuvně otočným pracovním stolem

Především plošně rozměrné konstrukční díly vyžadují spolehlivé odstranění ostřižků z prostoru pracovního stolu.
 • vysoká rychlost výsuvu a otáčení
 • spolehlivé odstranění ostřižků z prostoru nástroje
 • vzdálenost mezi sloupy do 2500–2500 mm
 • zdvih ostřihovacího nástroje do 2000 mm
 • uzavírací síla do 160 t

Ostřihovací lisy s výsuvně otočným pracovním stolem

Ohřev ponornými topnými tělesy Lethiguel

Ponorná topná tělesa pro ohřev hliníkových slitin

Nejúspornější, nejrychlejší a nejpřesnější regulace teploty taveniny hliníkových slitin. Určeno k ponoru do taveniny, kdy topná část musí být zcela ponořena.
 • topná účinnost 99 % 
 • topný příkon 30–40 W/cm2
 • příkon až 50 kW 
 • úspora energie až 50 %
 • teplotní regulace ± 2 °C
 • rychlý a plynulý ohřev

Ponorná topná tělesa pro ohřev hliníkových slitin 

Ohřev ponornými topnými tělesy Lethiguel

WattMobil®

Mobilní stanice pro ohřev a regulaci teploty taveniny ponorným topným tělesem. Konstruováno pro slévárenské použití.
 • mobilní řešení ponorného ohřevu taveniny
 • pro dobu údržby v peci
 • při výpadku topného systému pece
 • změna, stabilizace a monitoring teploty
 • lze použít i při odplynění 
 • nebo ke zvýšení topného výkonu pece 

WattMobil®

Indutherm

Atomiser – výroba prášků pro 3D tisk

Výroba vysoce kvalitních prášků určených předně pro 3D technologie tisku z kovových materiálů.
 • široké spektrum kovů a slitin:  Ag, Au, Cu, Sn, Fe, Co, Ni, Pd  
 • tavicí kelímky pro teploty 1600 °C / 1750 °C a 2000 °C
 • pro výrobu kovových prášků pro 3D tisk
 • vysoká výtěžnost díky velice úzkému spektru velikosti částic
 • kapacita od 3,5 kg až 180 kg Au
 • příslušenství pro třídění dle velikosti částic

Atomiser – výroba prášků pro 3D tisk

Indutherm

Difuzní svařování řady SU

Specifické zařízení pro sintraci nebo difuzní svařování kovů za vysokého tlaku a vysoké teploty.
 • programovatelné řízení, až 100 programů
 • LCD displej
 • permanentní kontrola sintračního procesu  
 • aktuální zobrazení redukce v reálném čase
 • čistý proces s minimem oxidace a bez ztráty kovu
 • max. teplota sintrace 1300 °C

Difuzní svařování řady SU

Písty pro tlakové lití – Schmelzmetall

Písty s vyměnitelným kroužkem KAS R / RR

Pro speciální aplikace s vysokým vakuováním dutiny formy nebo dokonce s vakuováním licí komory potřebujeme dobré utěsnění, a proto dva kroužky na pístu.
 • vysoký těsnicí účinek
 • vysoký chladicí účinek
 • snížení doby tuhnutí tablety  
 • při zachování nízké teploty čela pístu
 • snadná výměna kroužků
 • video
Písty s vyměnitelným kroužkem KAS R / RR

Termokamery DTC Inprotec

Termokamery

Termokamery jsou citlivá zařízení a slévárenské prostředí je tradičně horké a prašné. Inprotec IRT vyvinul robustní pouzdra s germaniovými výklopnými víky pro čočku kamery. Kamera je tak po většinu cyklu v uzavřeném pouzdře.
 • robustní provedení pro použití ve slévárnách
 • pancéřované pláště kabelů
 • germaniové sklíčko na výklopném víku

Termokamery
Výběr vhodného produktu konzultujte s našimi specialisty v oboru
Ing. Jiří Koplík
jednatel, vedoucí obchodního oddělení
+420 737 241 210koplik@sebestasro.cz
Ing. Jaroslav Turčan
obchodní manažer pro SR, specialista technologie nízkotlakého a gravitačního lití
+421 948 143 376turcan@sebestasro.cz
Partneři