Tlakové lití
Zapůjčení zařízení pro slévárny
Vlastní zkušenost je více než prezentace v zasedací místnosti
Zapůjčení zařízení pro slévárny
Zapůjčení zařízení pro slévárny

Dříve, než se rozhodnete pro zakoupení, technologii vám zapůjčíme a uvedeme do provozu. Vy se pro koupi rozhodujete až na základě reálných dat.

Benefity
stabilita/spolehlivost
stabilita/spolehlivost
zvýšení produktivity
produktivita
průmysl 4.0
průmysl 4.0
efektivita/optimalizace
efektivita/optimalizace
ČR + SR – technická podpora
technická podpora
ČR a SR – inovace
inovace

Postřik forem v tlakovém lití Wollin

Postřikové hlavy pro standardní separátory

Maskové postřikové nástroje PowerSpray přináší zákazníkovi obrovské možnosti v optimalizaci a stabilitě procesu.
 • redukce času postřiku a množství separátoru  
 • každá oblast formy má svou definovanou trysku
 • jednoduchý a opakovatelný rozjezd výroby
 • odborné návrhy konstrukce hlavy dle 3D modelu formy
 • modularita systému umožňuje přizpůsobení každé formě
 • jedinečná stabilita procesu nanášení separátoru formy

Postřikové hlavy pro standardní separátory

Postřik forem v tlakovém lití Wollin

Postřikové hlavy pro mikropostřik

Mikropostřik je budoucností tlakového lití. Přináší obrovské ekonomické úspory a snížení ekologické zátěže od zvýšení životnosti forem až po absolutní redukci odpadních vod.
 • přesně stavitelné pulzní trysky  
 • další redukce času cyklu a množství separátoru  
 • násobně prodloužená životnost formy  
 • každá oblast formy má svou přesnou dávku koncentrátu
 • odborné návrhy konstrukce hlavy  
 • modularita systému  

Postřikové hlavy pro mikropostřik

Postřik forem v tlakovém lití Wollin

MDA míchací a dávkovací stanice

Pro zcela automatickou přípravu separátoru pro postřik forem s následnou distribucí do ošetřovacího zařízení. Míchací jednotka vyrábí směs (koncentrát s vodou) pouze v případě potřeby.
 • směšovací poměry 0,5–16 %
 • rychlost směšování až 100 l/min
 • vždy čerstvě smíchaná emulze  
 • možnost elektronicky ovládané pumpy
 • automatické doplňování koncentrátu
 • nerezové provedení

MDA míchací a dávkovací stanice

Postřik forem v tlakovém lití Wollin

OSA dávkovací stanice pro mikropostřik

Pro zcela automatické zásobování separátoru pro mikropostřik, kdy se koncentrát nemíchá s vodou, s následnou distribucí do ošetřovacího zařízení.
 • kapacity 2× 15–50 l
 • kontrola naplnění koncentrátem
 • automatické doplňování  
 • komunikace s manipulátorem a/nebo licím strojem
 • jemná regulace tlaku separátoru
 • nerezové provedení
OSA dávkovací stanice pro mikropostřik

Vnitřní chlazení jader jet cooling od Lethiguel

Pracovní jednotka SpotCool Clasic, Evolution a Performance

K ovládání chlazení jader technologií jet cooling potřebujeme řízený zdroj demineralizované chladicí vody pod vysokým tlakem.
 • 4–8 chladicích uzavřených okruhů
 • volné, uživatelsky příjemné programovaní  
 • možnost chlazení 1–64 jader  
 • komunikace se strojem a kamerami DTC
 • průběžná kontrola mineralizace vody
 • kontrola těsnosti systému po každém cyklu
 • Jet Cooling technologie
Pracovní jednotka SpotCool Clasic, Evolution a Performance

Vnitřní chlazení jader jet cooling od Lethiguel

Monitorování průtoku vody každého jádra FlowMaster

K přesnému řízení chlazení jader a následné krystalizace odlitku potřebujeme také zpětnou kontrolu průtoku chladicí kapaliny jednotlivými jádry.
 • přesné průtokoměry pro každé jádro
 • digitalizace výstupu se zpětnou kontrolou
 • kontrola postupného ucpávání chlazení jader  
 • zastavení licího stroje při nebezpečí vyšší zmetkovitosti
 • použitelné pro další aplikace, např. standardní chlazení

Monitorování průtoku vody každého jádra FlowMaster 

Měření tenzometrie Swisstechnics

Měření tenzometrie Swisstechnics

Klasické třídeskové licí stroje často nemají integrované měření napětí na sloupech, které je potřeba pravidelně kontrolovat, dříve než dojde k poškození licího stroje.
 • provedení s 8 senzory, 2 senzory na každý sloup
 • jednoduchá, přehledná obsluha
 • bezdrátové propojení s jednotlivými čidly
 • předchází praskání sloupů 
 • pomáhá k vyrovnání stroje a forem 
 • prodlužuje životnost kluzných pouzder 

Měření tenzometrie Swisstechnics

Dávkování, udržování a transport kovu StrikoWestofen®

Westomat Classic

Etalon ve světě dávkování tekutého kovu
 • vysoká stabilita procesu a reprodukovatelnost 
 • přesné dávkování kovu 
 • snadná údržba i obsluha
 • komunikace s licím strojem o úpravě tablety  
 • špičková teplotní izolace s minimální spotřebou energie 
 • dlouhá životnost vyzdívky

Westomat Classic

Kontrola kvality taveniny MK-Industrievertretungen

Index hustoty – vakuová komora

Index hustoty je nejzákladnější parametr taveniny spojený s množstvím vměstků a vodíku rozpuštěného v tavenině. S indexem hustoty tak můžeme předpovědět pórovitost budoucího odlitku.
 • základní metoda ke stanovení čistoty taveniny
 • předpovídá metalurgickou kvalitu odlitku
 • stacionární jednotka BASIC
 • stacionární jednotka PLUS
 • mobilní jednotka ALSP

Index hustoty – vakuová komora

Kontrola kvality taveniny MK-Industrievertretungen

Váhy pro stanovení indexu hustoty

Speciálně koncipované váhy ke stanovení indexu hustoty metodou dvojího vážení

 • přesnost vážení 0,01 g
 • automatické vyhodnocení indexu hustoty  
 • metoda dvojího vážení  
 • slévárenské provedení
 • certifikované zařízení

Váhy pro stanovení indexu hustoty

Kontrola kvality taveniny MK-Industrievertretungen

Dross test

Testy ke stanovení obsahu vměstků v tavenině. Zkouška je pouze kvalitativní, výsledek zkoušky nelze vyjádřit číselně.
 • výsledek zkoušky v 10 min
 • kvalitativní zkouška taveniny
 • pro kvalitativně náročné odlitky
 • viditelně ukáže nečistoty  
 • absolutní tlak nižší než 1 mbar

Dross test

Kontrola kvality taveniny MK-Industrievertretungen

Straube–Pfeifferův test

Podobně jako dross test slouží Straube–Pfeifferův test ke stanovení obsahu vměstků v tavenině. Konečný vzorek je potřeba rozříznout, přičemž výsledek zkoušky sledujeme na ploše řezu.
 • vzorek je potřeba rozříznout
 • časově náročnější než dross test
 • pouhým zrakem vidíme nečistoty a pórovitost
 • pracuje při absolutním tlaku 30–50 mbarů
Straube–Pfeifferův test

Kontrola kvality taveniny MK-Industrievertretungen

Termická analýza hliníkových slitin

Nejrychlejší a nejpřesnější metoda k vyhodnocení míry naočkování a namodifikování taveniny. S tímto nástrojem můžeme před samotným odléváním u každého odlitku předpovědět velikost dendritů a míru zjemnění eutektika.
 • výsledek je známý do 5 minut
 • výsledkem je stupeň modifikace a míra očkování taveniny
 • přesnější a rychlejší než spektrální analýza
 • přesně předpovídá vnitřní kvalitu odlitku  
 • předpovídá mechanické vlastnosti odlitku

Termická analýza hliníkových slitin

Termokamery DTC Inprotec

Termokamery

Termokamery jsou citlivá zařízení a slévárenské prostředí je tradičně horké a prašné. Inprotec IRT vyvinul robustní pouzdra s germaniovými výklopnými víky pro čočku kamery. Kamera je tak po většinu cyklu v uzavřeném pouzdře.
 • robustní provedení pro použití ve slévárnách
 • pancéřované pláště kabelů
 • germaniové sklíčko na výklopném víku

Termokamery

Termokamery DTC Inprotec

Řídicí jednotka a komunikace se strojem a chladicími systémy

Veškerá data z termokamer jsou zpracovávána v řídicí jednotce, která dále komunikuje s licím strojem, chladicími systémy, termoregulacemi nebo s robotem.
 • certifikát Průmysl 4.0
 • mobilní nebo integrované provedení
 • integrace řízení do ovládání licí buňky
 • komunikace, řízení periferií
 • 24 výstupů, 16 vstupů
 • rozložení teplot, odchylky, trendy, historie  

Řídicí jednotka a komunikace se strojem a chladicími systémy
Výběr vhodného produktu konzultujte s našimi specialisty v oboru
Ing. Jiří Koplík
jednatel, vedoucí obchodního oddělení
+420 737 241 210koplik@sebestasro.cz
Ing. Jaroslav Turčan
obchodní manažer pro SR, specialista technologie nízkotlakého a gravitačního lití
+421 948 143 376turcan@sebestasro.cz
Partneři
Wollin
Lethiguel
Swisstechnics
Striko Westofen
MK Industrievertretungen
DTC Inprotec